در جلسه ستاد ساماندهی مرزهای استان به ریاست استاندار"عبدالمحمد زاهدی" صورت گرفت
17 مرداد 96  08:21 ق.ظ
در جلسه ستاد ساماندهی مرزهای استان به ریاست استاندار"عبدالمحمد زاهدی" صورت گرفت . تفویض اختیار استاندار به فرماندارمریوان به عنوان مسول ستادساماندهی مبادی ورودی وخروجی مرز شهرستان دوشنبه 15 مرداد ماه

در جلسه ستاد ساماندهی مرزهای استان به ریاست استاندار"عبدالمحمد زاهدی" صورت گرفت . تفویض اختیار استاندار به فرماندارمریوان به عنوان مسول ستادساماندهی مبادی ورودی وخروجی مرز شهرستان  دوشنبه 15 مرداد ماه