با حضور فرماندار مریوان در پارک شانو
15 مرداد 96  08:53 ق.ظ
برگزای مراسم قرعه کشی جایزه خوش حسابی عوارض نوسازی و خدمات پسماند

برگزای مراسم قرعه کشی جایزه خوش حسابی عوارض نوسازی و خدمات پسماندt
و برنده خوش شانس جایزه یک دستگاه پراید 🔻
آقای ابرهیم الیاسی
کد نوسازی
1-14-99-4