بازدید میدانی فرماندار و نماینده مجلس مریوان از کاوش گورستان زردویان روستای درتفی از توابع بخش مرکزی به منظور نجات بخشی و تعیین عرصه و حریم آن// امروز صبح 26 اردیبهشت ماه
27 ارديبهشت 96  08:22 ق.ظ
بازدید میدانی فرماندار و نماینده مجلس مریوان از کاوش گورستان زردویان روستای درتفی از توابع بخش مرکزی به منظور نجات بخشی و تعیین عرصه و حریم آن// امروز صبح 26 اردیبهشت ماه