اخبار

چهارشنبه۸ شهریور در اخرین روز از هفته دولت و همزمان با چندین پروژه عمرانی در بخش سرشیو و دهستان کوماسی

چهارشنبه۸ شهریور در اخرین روز از هفته دولت و همزمان با چندین پروژه عمرانی در بخش سرشیو و دهستان کوماسی چهارمین جلسه شورای اداری شهرستان مریوان با حضور روسای ادارات و مردم شهر چناره در مسجد این شهر کوچک با مطرح کردن مشکلات و نارسایی های بخش سرشیو و روستا هایی اطراف ان و رسیدگی به خواسته ها و مطالبات مردم و ایراد سخنرا نی از سوی فرماندار و جواب دهی روسای ادارات مرتبط به خواسته ها مردم برگزار شد.
 چهارشنبه۸ شهریور  در اخرین روز از هفته  دولت  و همزمان با چندین پروژه عمرانی در بخش سرشیو و دهستان کوماسی
چهارشنبه۸ شهریور  در اخرین روز از هفته  دولت  و همزمان با چندین پروژه عمرانی در بخش سرشیو و دهستان کوماسی چهارمین جلسه شورای اداری  شهرستان مریوان با حضور روسای ادارات و مردم شهر چناره در مسجد این شهر کوچک با مطرح کردن مشکلات و نارسایی های بخش سرشیو و روستا هایی اطراف ان  و رسیدگی به خواسته ها و مطالبات مردم و ایراد سخنرا نی از سوی فرماندار و جواب دهی روسای ادارات مرتبط به خواسته ها مردم برگزار شد.

بازدید [ 116 ]
برچسب ها