اخبار

مشکل مسکن ماموستاهای شهرستان مرتفع می شود

در تاریخ سه شنبه 11مهر شفیعی فرماندار مریوان در دیدار با اعضای هیئت مدیره ی تعاونی مسکن روحانیون شهرستان های مریوان و سروآباد تاکید کرد: در شان نظام و ماموستایان نیست که 13سال علمای اهل سنت در انتظار رفع مشکل مسکن خودشان باشند.
 مشکل مسکن ماموستاهای شهرستان مرتفع می شود
در تاریخ سه شنبه 11مهر شفیعی فرماندار مریوان در دیدار با اعضای هیئت مدیره ی تعاونی مسکن روحانیون شهرستان های مریوان و سروآباد تاکید کرد: در شان نظام و ماموستایان نیست که 13سال علمای اهل سنت در انتظار رفع مشکل مسکن خودشان باشند.
شفیعی در این دیدار صمیمی اظهار داشت: با جدیت و قدرت تمام نسبت به رفع مشکلات موجود اقدام خواهد نمود ودر این راستا ظرف چند روز آینده کمیته ای متشکل از رئیس بنیاد مسکن، راه و شهر سازی، شهردار مریوان، دستگاه های خدمات رسان جهت برداشت زمین و بررسی کارشناسی از موقعیت زمین تعاونی تشکیل و نسبت به رفع مشکل اقدامات لازم بعمل خواهد آمد.
گفتنی است تعداد 550نفر از ماموستایان شهرستان های مریوان و سروآباد در این تعاونی ثبت نام نموده اند.
در پایان جلسه ماموستایان با ابراز خرسندی و تقدیر از موافقت و حسن نیت فرماندار آرزو نمودند که به زودی لبخند بر لبان اعضای خانواده ی ایشان بنشیند.

بازدید [ 401 ]
برچسب ها