اخبار

جلسه شورای اداری مریوان برای اولین بار در روستا سیاناو برگزار شد

جلسه شورای اداری برای اولین بار در بخش مرکزی روستای سیاناو با حضور شفیعی فرماندار مریوان، مرادی نماینده شهرستانهای مریوان و سرواباد در مجلس شورای اسلامی و دیگر روسای ادارات شهرستان برگزار شد
 جلسه شورای اداری مریوان برای اولین بار در روستا سیاناو برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرماندار مریوان صبح روز پنج شنبه 23آذر ماه جلسه شورای اداری برای اولین بار در بخش مرکزی روستای سیاناو با حضور شفیعی فرماندار مریوان، مرادی نماینده شهرستانهای مریوان و سرواباد در مجلس شورای اسلامی و دیگر روسای ادارات شهرستان برگزار شد.

در این جلسه در خصوص مشکلات و اتفاقات شهرستان مریوان و روستاهای بخش مری مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و از پروژه جاده 8 روستا نیز بازدید شد.

بازدید [ 2915 ]