اخبار

اهداء دومین پروانه فعالیت سازمان مردم نهاد بنام هاوریان پاریزگه ی سه وزتوسط فرماندار

شفیعی فرماندار مریوان در جمع تنی چند از اعضای سازمان مردم نهاد بنام"هاوریان پاریزگه ی سه وز" که با موضوع محیط زیست ، آموزش و ترویج فرهنگ محیط زیست در شهرستان مریوان رسما فعالیت خود را آغاز کرده است ، با تبریک صدور این مجوز و با قدر دانی و تشکراز حامیان محیط زیست واقعی در شهرستان مریوان از اعضای این گروه خواست که در راستای فعالیت های زیست محیطی خود اولا با علم به آگاهی به موضوعات مربوطه تحقیق و پژوهش مناسبی در خصوص رشد بی رویه نی زار های دریاچه زریبار و توسعه بی رویه این نیزارها را در کار عملیاتی خود قرار دهند.
 اهداء دومین پروانه فعالیت سازمان مردم نهاد  بنام هاوریان پاریزگه ی  سه وزتوسط فرماندار
شفیعی فرماندار مریوان در جمع تنی چند از اعضای سازمان مردم نهاد  بنام"هاوریان پاریزگه ی  سه وز" که با موضوع محیط زیست ، آموزش و ترویج فرهنگ محیط زیست در شهرستان مریوان رسما  فعالیت خود را آغاز کرده است ، با  تبریک  صدور این مجوز و با  قدر دانی  و تشکراز حامیان محیط زیست واقعی در شهرستان مریوان  از اعضای این گروه خواست که در راستای فعالیت های زیست محیطی خود اولا  با علم به آگاهی به موضوعات مربوطه تحقیق و  پژوهش مناسبی در خصوص رشد بی رویه نی زار های دریاچه زریبار  و توسعه بی رویه این نیزارها را در کار عملیاتی خود قرار دهند.
فرماندار مریوان  همچنین از این گروه خواست تا  نسبت به بررسی وضعیت کلی دریاچه زریبار تحقیقات به روز و علمی داشته باشند.
شفیعی با اشاره به زنگ خطر خشک شدن درختان بلوط  و آفت جوانه های برگ خوار در چند سال اخیر  در جنگل ها هی شهرستان مریوان ، خواستار پیگیری جدی و ضروری در خصوص رفع این معضل زیست محیطی در مریوان شد.
"هاوریان پاریزگه ی  سه وز" به عنوان دومین  مجوز  فعالیت سازمان مردم نهاد  بعد از هفت سال با موافقت فرماندار مجوز فعالیت گرفت.

بازدید [ 410 ]
برچسب ها