اخبار بخشداری ها

گزارش تصویری از شورای اداری روستای اسلام دشت

گزارش تصویری از شورای اداری روستای اسلام دشت
گزارش تصویری از جلسه شورای اداریی امروز در روستای اسلام دشت(جانوره) با حضور آرتیکاس  اقبال سرپرست فرمانداری،  مسئولان ادارات، بخشداران، دهیاران، شوراها و مردم روستاهای این بخش

برچسب ها