اخبار

پیاده روی آیین افتتاحیه دوازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان با حضور گروه های شرکت کننده

پیاده روی آیین افتتاحیه دوازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان با حضور گروه های شرکت کننده 📌مسیر: میدان امام شافعی(سرباز) به طرف پارک‌ شانو
پیاده روی آیین افتتاحیه دوازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان با حضور گروه های شرکت کننده
پیاده روی آیین افتتاحیه دوازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان با حضور گروه های شرکت کننده
📌مسیر: میدان امام شافعی(سرباز) به طرف پارک‌ شانو

بازدید [ 130 ]
برچسب ها