اخبار

پیاده روی آیین افتتاحیه دوازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان با حضورفرماندار ،هیئت اجرایی و گروه های شرکت کننده

پیاده روی آیین افتتاحیه دوازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان با حضورفرماندار ،هیئت اجرایی و گروه های شرکت کننده 📌مسیر: میدان امام شافعی(سرباز) به طرف پارک‌ شانو
پیاده روی آیین افتتاحیه دوازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان با حضورفرماندار ،هیئت اجرایی و  گروه های شرکت کننده
پیاده روی آیین افتتاحیه دوازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان با حضورفرماندار ،هیئت اجرایی و  گروه های شرکت کننده
📌مسیر: میدان امام شافعی(سرباز) به طرف پارک‌ شانو

بازدید [ 88 ]
برچسب ها