اخبار

پس از گذشت بیش از 7 سال اولین پروانه فعالیت سازمان های مردم نهاد در مریوان

پس از گذشت بیش از 7 سال اولین پروانه فعالیت سازمان های مردم نهاد در مریوان با عنوان "آوای همدلی لاوین" به شماره ثبت 78با موضوع امور خیریه توسط فرماندار مریوان صاد ر شد.
پس از گذشت بیش از 7 سال اولین پروانه فعالیت سازمان های مردم نهاد در مریوان
پس از گذشت بیش از 7 سال اولین پروانه فعالیت سازمان های مردم نهاد در مریوان با عنوان "آوای همدلی لاوین"  به شماره ثبت 78با موضوع امور خیریه  توسط فرماندار مریوان صاد ر شد.
به گفته شفیعی فرماندار مریوان  یکی از مهمترین اهداف در خصوص صدور چنین پروانه های  تعامل سازنده و حمایت های خاص از افراد در خصوص سازمان های مردم نهاد و امورخیریه می باشد.
وی افزود: در بازده زمانی کوتاه در آینده چندین پروانه کسب در موضوع های دیگری سازمان های مردم نهاد صادر می شود.

بازدید [ 115 ]
برچسب ها