اخبار

همزمان با اخرین روز از هفته ناجا

غبار روبی و عطر افشانی گلزار شهدا با حضور فرماندار مریوان؛ امام جمعه؛ اعضای شورای تامین شهرستان؛ فر ماندهان انتظامی و نظامی و خانواده شهدا انجام شد.
همزمان با اخرین روز از هفته ناجا
غبار روبی و عطر افشانی گلزار شهدا با حضور فرماندار مریوان؛  امام جمعه؛  اعضای شورای تامین شهرستان؛ فر ماندهان انتظامی و نظامی و خانواده شهدا انجام شد.

بازدید [ 3073 ]
برچسب ها