اخبار

همایش استانی روسای هیات ها ومسولین کمیته های ورزش همگانی هیات استان به ریاست فرماندار مریوان

همایش استانی روسای هیات ها ومسولین کمیته های ورزش همگانی هیات استان به ریاست فرماندار مریوان شفیعی در این نشست با اشاره به کتاب سند تحول ٬تعالی و اینده نگری و مطالعه دقیق و جامع آن توسط روسای هیات های مربوطه از برگزاری جشنواره ماهی گیری و ایجاد ورزش های صبح گاهی در مریوان در آینده نزدیک خبر داد.
همایش استانی روسای هیات ها ومسولین کمیته های ورزش همگانی هیات استان به ریاست فرماندار مریوان
همایش استانی روسای هیات ها ومسولین کمیته های ورزش همگانی هیات استان به ریاست فرماندار مریوان

شفیعی در این نشست با اشاره به کتاب سند تحول ٬تعالی و اینده نگری  و مطالعه دقیق و جامع  آن توسط روسای هیات های مربوطه از برگزاری جشنواره ماهی گیری  و ایجاد ورزش های صبح گاهی در مریوان در آینده نزدیک خبر داد.

بازدید [ 106 ]
برچسب ها