اخبار

هشتمین جلسه کارگروه اشتغال زایی در مریوان برگزار شد

هشتمین جلسه کار گروه توسعه اشتغال شهرستان مریوان با حضور فرماندار و روسای ادارات در دفتر فرماندار جهت برسی طرحها و مصوبه های کارگروه اشتغال بر گزار شد
هشتمین جلسه کارگروه اشتغال زایی در مریوان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مریوان ظهر روز پنجشنبه 7دی ماه جلسه کارگروه  اشتغال در فرمانداری شهرستان مریوان برگزار شد  که شفیعی فرماندار مریوان در این جلسه گفت: میزان اعتبارات اختصاص یافته از طرح اشتغال زایی فراگیر به کل استان کردستان 640 میلیارد تومان است که شهرستان ها می توانند به میزان ظرفیتی که دارند از ان بهره مند شوند.

 

محمد شفیعی اظهار کرد : از محل اعتبارات طرح اشتغال زایی فراگیر به کل استان کردستان مبلغ 640 میلیارد تومان تعلق گرفته است که در این بین سهم کلیهشهرستانهای از این میزان آزادبوده و شهرستانهای میتواننددر قالب ایجاد طرح های اشتغال زایی از این منابع دولتی بهره مند گردند.

 

شفیعی افزود : از سه ماه پیشکه این میزان اعتبارات از سوی دولت به استان کردستان تخصیص یافت تا اکنون 14 جلسه کارگروه اشتغال شهرستان مریوان در محل فرمانداری این شهرستان جلسه های خود را به صورت منطم برزگار نموده و طی آن 94 طرح مصوب شده و برای پرداخت مبالغ به بانک های عامل ارجاع داده شده اند.

 

وی تصریح کرد : این اعتبارات در قالب طرح های اشتغال زایی به دو مورد تقسیم بندی شده اند که شامل طرح های زیر 250 میلیون تومان اعتبار و همچنین طرح های بالای 250 میلیون تومان اعتبار است و طرح هایی که نیازمند اعتباراتی کمتر از 250 میلیون تومان باشند در شهرستان به بانک های عامل برای گرفتن تسهیلات معریفی و مابقی نیز به مدیران کل استان و بانک های استانی سپرده می شوند.

 

فرماندار شهرستان مریوان افزود : تا اکنون یکصد و 44 طرح اشتغال زایی در شهرستان مریوان به تصویب کارگروه اشتغال فراگیر رسیده است که در این بین 79 طرح آن مربوط به طرح اشتغال زایی فراگیر زیر 250 میلیون تومانی و47 طرح مابقی آن نیز مربوط به طرح های بالای 250 میلیون تومان اعتبار است.

 

محمد شفیعی تصریح کرد : میزان اعتبارات برای طرح های زیر 250 میلیون تومانی که تااکنون در این شهرستان تصویب شده است برای 432 ایجاد اشتغال به صورت مستقیم خواهد نمود.

 

شفیعی تصریح کرد : در راستای اعطای تسهیلات اشتغال زایی برای طرح های بالای 250 میلیون تومانی در قالب 47 طرح با میزان اعتبارات لازمه یکصد و یک میلیارد تومان برای پرداخت اعتبارات به مسئولان و بانک های عامل استانیمعرفی شده ایت که در صورت تخصیص برای 762 نفر به صورت مستقیم ایجاد اشتغال خواهد شد.

 

فرماندار مریوان اظهار داشت : در مجموع کل طرح های تصویب شده با اعتباری بالغ بر 111 میلیارد تومان در صورت تخصیص این اعتبارات برای یک هزار و 194 نفر در این شهرستان ایجاد اشتغال مستقیم خواهد شد.

 

برخی از بانک های مریوان سدی در راه ایجاد اشتغال اند

 

محمد شفیعی با انتقاد از عملکرد برخی از بانک های عامل این شهرستان عنوان کرد : در جلسات کارگروه اشتغال فراگیر شهرستان مریوان 79 طرح زیر 250 میلیون تومان به تصویب رسیده و برخی از بانک های عامل شهرستان مریوان برای اعطای این مبلغ اعلام امادگی نموده اند اما متاسفانه برخی دیگر از بانک های موجو همکاری های لازمه را ندارند.

 

شفیعی خاطرنشان کرد : تمامی مصوبات کارگروه اشتغال فراگیر مریوان در راستای ایجاد اشتغال برای جوانان این شهرستان بوده و در این میان بانک کشاورزی بیشترین همکاری لازمه را داشته و همچنین بانک های توسعه تعاوت، ملت ، رفاه و بانک سپه نیز در ارائه خدمات و تسهیلات طرح اشتغال پس از بانک کشاورزی بیشترین همکاری را داشته اند.

 

وی با انتقاد از نحوه عملکرد بانک صادرات مریوان اظهار کرد :کمترین پذیرش طرح اشتغال زایی شهرستان مریوان مربوط به بانک ملی بوده است که کمترین همکاری راداشته است و همچنین بانک صادرات هیچ گونه همکاری با این امر را نداشته است.

 

فرماندار مریوان افزود : همکاری نکردن بانک صادرات در طرح های ایجاد اشتغال جوانان را باید به این معنی عنوان کرد که عواملین این بانک هیچ گونه دلسوزی و تعصبی نسبت به ایجاد اشتغال جوانان و مردم شهرستان مریوان از خود نشان نمی دهد.

 

محمد شفیعی ادامه داد : تا اکنون پس از سه ماه گذشت از مدت زمان هیئت دولت به بانک های عامل معریفی گردیده است هیچ کدام از بانک ها نسبت به پرداخت این مبالغ اقدام نکرده اند اما بانک های عامل که همکاری های لازمه صورت گرفته است.

 

وی در پایان سخنان خود از کلیه مخترعین، تولیدکنندگان و کشاورزان درخواست داریم از میزان تسهیلات که در اختیار شهرستان هست برای ارائه طرح های اشتغال به کارگروه فرمانداری اقدام نموده و ما نیز از انها حمایت می کنیم و باید عنوان کرد که سود تسهیلات 18 درصدی بوده که ده درصد آن را دولت و مابقی را شخص و طرح هائیکه دانش بنیان هستند به صورا 7 درصد تعلق خواهد گرفت.

بازدید [ 1017 ]