اخبار

نشست سرپرست فرمانداری با اعضای شورا و شهردار در خصوص مشکلات شهر

نشست سرپرست فرمانداری با اعضای شورا و شهردار در خصوص مشکلات شهر
نشست اعضای شورا و شهردار با سرپرست فرمانداری

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری مریوان :جلسه آرتیکاس اقبال سرپرست  فرمانداری  مریوان با اعضای شورا و سرپرست شهرداری در خصوص  بررسی و پیگیریی مشکلات از جمله حقوق معوقه پرسنل  شهرداری و مشکلات حقوقی شهرداری  مریوان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد

برچسب ها