اخبار

نشست آرتیکاس اقبال سرپرست فرمانداری با اعضای هئیت مدیره انجمن ادبی

نشست آرتیکاس اقبال سرپرست فرمانداری با اعضای هئیت مدیره انجمن ادبی
نشست آرتیکاس اقبال سرپرست فرمانداری با اعضای هئیت مدیره انجمن ادبی، فرهنگی مریوان در راستای هم فکری در خصوص برگزاری هرچه بهتر سمینار و همایش های ادبی فرهنگی جهت شناساندن مشاهیر برجسته مریوان به سایر نقاط کشور


برچسب ها