اخبار

مراسم استقبال از صادق محمدی ورزشکار عنوان دار مریوانی رقابت های پیوند اعضاء جهان در انگلیس در ورودی شهر مریوان برگزار شد

مراسم استقبال از صادق محمدی ورزشکار عنوان دار مریوانی رقابت های پیوند اعضاء جهان در انگلیس در ورودی شهر مریوان برگزار شد
صادق محمدی" ورزشکار عنوان دار مریوانی رقابت های پیوند اعضاء جهان در انگلیس ظهرروز سه شنبه 5 شهریورماه در ورودی شهر مریوان مورد استقبال، آرتیکاس اقبال سرپرست فرمانداری، مرادی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ، امام جمعه و دیگر مسولین و مردم قرار گرفت

محمدی در این رقابت ها موفق شد در ماده های پرتاب دیسک و پرتاب وزنه رشته دوومیدانی دو نشان نقره و برنز  را کسب کند

برچسب ها