اخبار

محمد شفیعی فرماندار مریوان اعلام کرد

محمد شفیعی فرماندار مریوان اعلام کرد: دروازه مرزی باشماق مریوان باز است و این دروازه مرزی بسته نشده است.
محمد شفیعی فرماندار مریوان  اعلام کرد
محمد شفیعی فرماندار مریوان  اعلام کرد: دروازه مرزی باشماق مریوان باز است و این دروازه مرزی بسته نشده است.

بازدید [ 3301 ]
برچسب ها