اخبار

محقق شدن اشتغال بانوان خانه دار

در نشست برنامه ریزی ایجاد اشتغال برای بانوان خانه دار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) مریوان در رشته لباس بافتی با دستگاه تاکید شد نظارت لازم بر اجرایی شدن واقعی انجام گیرد.
محقق شدن اشتغال بانوان خانه دار
در نشست برنامه ریزی ایجاد اشتغال برای بانوان خانه دار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) مریوان در رشته لباس بافتی با دستگاه  تاکید شد نظارت لازم بر اجرایی شدن واقعی انجام  گیرد.
در این نشست خانم  عطایی فر مسول کارگاه بافندگی آرتا متعد شد تعداد 50 نفر از بانوان خانه دار تحت پوشش کمیته امداد(ره) را بمدت یک هفته آموزش دهد ، سپس خانم های آموزش دیده امکانات اولیه را از کارگاه تحویل و سپس در منازلشان با دستگاه بافندگی مبلغ یک و نیم میلیون تومان  می بافند و هر تکه با فته شده از لباس مبلغ یک هزار تومان بعنوان حق الزحمه داده می شود.
شفیعی فرماندار مریوان بر توسعه این نوع خدمات جهت اشتغال بانوان  خانه دار تاکید و حمایت لازم را اعلام نمود.
 شهبازی رئیس کمیته امداد نیز در این جلسه همکاری های لازم را بعمل آورد.

بازدید [ 2840 ]
برچسب ها