اخبار

فرماندار مریوان از پیشنهاد برگزاری جشنواره آثار و اختراعات نخبگان اعلام حمایت کرد

شفیعی در دیدار با جوان نخبه شهرستان تاکید کرد که به پیشنهادات نخبگان شهرستان توجه نموده و در تلاش است در فضای بدونه شعار ارزش کاری نخبگان را به جامعه معرفی کند.
فرماندار مریوان از پیشنهاد برگزاری جشنواره آثار و اختراعات نخبگان اعلام حمایت کرد
در این دیدار جوان 17 ساله مریوانی با به همراه داشتن طرح های متنوعی از جمله بسته بندی هسته گردو و چندین طرح دیگر از فرماندار مریوان درخواست کرد که برای حمایت از نخبه گان جوان مریوان جشنواره آثار مخترعین استان را در مریوان برگزار کند  .

بازدید [ 102 ]
برچسب ها