اخبار

شفیعی فرماندار مریوان

شفیعی فرماندار مریوان سال تحصیلی جدید را ، بر همه طالبان علم٬ دانش آموزان٬معلمان و دانشجویان عزیزشهرستان مریوان تبریک گفت و موفقیت روز افزون مجاهدان و تلاشگران در حوزه علم و دانش را از خداوند منان خواستار شد
شفیعی فرماندار مریوان
 شفیعی فرماندار مریوان سال تحصیلی جدید را ، بر همه طالبان علم٬ دانش آموزان٬معلمان و دانشجویان عزیزشهرستان مریوان تبریک گفت و موفقیت روز افزون مجاهدان و تلاشگران در حوزه علم و دانش را از خداوند منان خواستار شد

بازدید [ 164 ]
برچسب ها