اخبار

شفیعی فرماندار مریوان بمناسبت فرا رسیدن هفته تعاون

شفیعی فرماندار مریوان فرا رسیدن هفته تعاون را که ارزش های مبتنی بر همبستگی، مشارکت، اتحاد و مسئولیت پذیری اجتماعی را معنا می کند ، به همه تعاونگران شهرستان مریوان و متولیان امر در این حوزه تبریک و تهنیت گفت.
شفیعی فرماندار مریوان بمناسبت فرا رسیدن هفته تعاون
شفیعی فرماندار مریوان فرا رسیدن هفته تعاون را که ارزش های مبتنی بر همبستگی، مشارکت، اتحاد و مسئولیت پذیری اجتماعی را معنا می کند ،  به همه تعاونگران شهرستان مریوان و متولیان امر در این حوزه  تبریک و تهنیت گفت.

بازدید [ 119 ]
برچسب ها