اخبار بخشداری ها

شروع بکار عملیات اجرای احداث 2سایت جدید Btsهمراه اول در بخش سرشیو

شروع بکار عملیات اجرای احداث 2سایت جدید Btsهمراه اول در بخش سرشیو
شروع بکار عملیات اجرای احداث 2سایت جدید Btsهمراه اول در بخش سرشیو


مرادی بخشدار سرشیو از پروژه احداث سایت همراه اول شهر چناره  بازدید و بیان نمود دو سایت جدید در روستای جانوره و شهر چناره با اعتباری بالغ بر 4میلیارد تومان در حال ساخت می باشد و در آینده ای نزدیک مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت و ابراز امیدواری کرد که با بهره برداری از این دو سایت جدید مشکل آنتن دهی شهر چناره ،روستای جانوره و روستاهای همجوار در  شعاع 15کیلومتر مرتفع خواهد شد .

برچسب ها