اخبار

سومین جشنواره استانی زنبور عسل و فرآورده های آن به میزبانی شهرستان مریوان

سومین جشنواره استانی زنبور عسل و فرآورده های آن به میزبانی شهرستان مریوان🔻 🔸با حضور ذوالفقاری مدیرکل جهاد کشاورزی ،فرماندار و تنی جمعی از مسئولین شهرستان مریوان
سومین جشنواره استانی زنبور عسل و فرآورده های آن به میزبانی شهرستان مریوان
سومین جشنواره استانی زنبور عسل و فرآورده های آن به میزبانی شهرستان مریوان🔻
🔸با حضور ذوالفقاری مدیرکل جهاد کشاورزی ،فرماندار و تنی جمعی از مسئولین شهرستان مریوان

بازدید [ 121 ]
برچسب ها