اخبار

سرپرست جدید منابع طبیعی مریوان منصوب شد

شاهرخ محمودی طی حکمی از سوی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان سرپرست اداره منابع طبیعی مریوان تعیین و منصوب شد.
سرپرست جدید منابع طبیعی مریوان منصوب شد

به گزارش  روابط عمومی فرمانداری، طی حکمی از سوی مدیر کل منابع طبیعی  
شاهرخ محمودی به عنوان سرپرست معرفی شد و سکان منابع طبیعی مریوان را به دست گرفت.
این انتصاب با حضور باشی سرپرست فرمانداری، نقشبندی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان برگزار شد.
 در پایان این مراسم از زحمات اسماعیل منوچهری تقدیر و شاهرخ محمودی بعنوان سرپرست جدید منابع طبیعی شهرستان مریوان معرفی شد.

پیش از این اسماعیل منوچهری مدت ۶سال  در پست رئیس منابع طبیعی شهرستان فعالیت کرد.