اخبار

سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان مریوان تعیین و منصوب شد

منوچهر نصری طی حکمی از سوی مدیر کل ورزش و جوانان کردستان سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان مریوان تعیین و منصوب شد.
سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان مریوان تعیین و منصوب شد


به گزارش  روابط عمومی فرمانداری، سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان مریوان، طی حکمی از سوی مدیر کل ورزش و جوانان کردستان منصوب شد.
منوچهر نصری  به عنوان سرپرست معرفی شد و سکان اداره ورزش و جوانان شهرستان مریوان را به دست گرفت.
این انتصاب با حضور باشی سرپرست فرمانداری، سایه میر صادقی معاونت توسعه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان برگزار گردید.
 در پایان این مراسم از زحمات فرهاد ایوار تقدیر و منوچهر نصری بعنوان سرپرست جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان مریوان معرفی شد.

پیش از این فرهاد ایوار مدت چهار ماه  در پست سرپرست اداره ورزش و جوانان این شهرستان فعالیت کرد.

برچسب ها