اخبار

سروه شهبازی عضو شورای شهر مریوان رفتنی شد/ لقا سلیمی عضو اول علی البدل جایگزین سروه شهبازی شد.

با حضور سرپرست فرمانداری مریوان و اعضاء شورای شهر مریوان برابر صورت جلسه آگهی انتخابات شورای اسلامی نفر اول عضو علی البدل خانم لقا سلیمی با ۲۹۸۴ رای، به عنوان عضو جدید شورای شهر مریوان، سوگند یاد کرد.🔻
سروه شهبازی عضو شورای شهر مریوان رفتنی شد/ لقا سلیمی عضو اول علی البدل جایگزین سروه شهبازی شد.

با حضور سرپرست فرمانداری  و اعضاء شورای شهر مریوان برابر صورت جلسه آگهی انتخابات شورای اسلامی نفر اول عضو علی البدل خانم لقا سلیمی با ۲۹۸۴ رای، به عنوان عضو جدید شورای شهر مریوان، سوگند یاد کرد.

 

آرتیکاس اقبال سرپرست فرمانداری مریوان:

🔴عملکرد این ماه ها و روزهای شورا و شهرداری مریوان ظلم به شهروندان محترم این شهر است.

🔴مهمترین منبع درآمد شهرداری از محل عوارض شهروندان است. لذا مصرف این درآمد بایستی با حساسیت و در جای درست صورت گیرد.

🔴توانایی و عملکرد شهرداری تا حدود زیادی نتیجه عملکرد شورای شهر مریوان است.

🔴از اعضای شورای شهر مریوان انتظار این می رود که جایگاه و شانیت شورای شهر و مدیریت شهری را رعایت کنند.

🔴پذیرفتنی نیست که در برخی حوزه ها و معضلات شهری چون دفع زباله و مدیریت پسماند سرنوشت دویست هزار شهروند مریوانی گروگان اعضای شورای شهر باشد.

🔴جلسه معارفه رسمی خانم سلیمی به عنوان عضو جدید شورای شهر مریوان برآیند طی روند مشخصی است که در قانون ترسیم کرده اند.

🔴برابر قانون از این پس اعلان گزارش عملکرد شش ماهه شورای شهر مریوان را پیگیری می کنم.

 

برچسب ها