اخبار

رقابت های دوره ای بوکس جوانان وبزرگسالان استان کردستان در مریوان

رقابت های دوره ای بوکس جوانان وبزرگسالان استان کردستان در مریوان با حضور شفیعی فرماندار مریوان و سلیمی فرماندهی سپاه اهدا جوایز و کاپ قهرمانی به کار خود پایان داد
رقابت های دوره ای بوکس جوانان وبزرگسالان استان کردستان در مریوان
رقابت های دوره ای بوکس جوانان وبزرگسالان استان کردستان در مریوان با حضور شفیعی فرماندار مریوان و سلیمی فرماندهی سپاه اهدا جوایز و کاپ قهرمانی به کار خود پایان داد🔻
🔸مریوان در جایگاه نخست قرار گرفت، سقز و سنندج به ترتیب عناوین دوم و سوم را کسب کردند

بازدید [ 155 ]
برچسب ها