اخبار

رزمایش نیروی ارتش زمینی 328 مریوان با حضور فرماندار و نماینده خبرگان رهبری در استان

رزمایش نیروی ارتش زمینی 328 مریوان با حضور فرماندار و نماینده خبرگان رهبری در استان
رزمایش نیروی ارتش زمینی 328 مریوان با حضور فرماندار و نماینده  خبرگان رهبری در استان
رزمایش نیروی ارتش زمینی 328 مریوان با حضور فرماندار و نماینده  خبرگان رهبری در استان

بازدید [ 965 ]
برچسب ها