اخبار

راهپیمایی یوم الله 13 آبان با حضور پرشور مردم در مریوان برگزار شد

راهپیمایی یوم الله 13 آبان با حضور # سرپرست فرمانداری ،ماموستا رستمی نماینده مردم کردستان در خبرگان رهبری ،ماموستا شیرزادی امام جمعه مریوان ،دیگر مسئولین واقشار مختلف مردم در مریوان برگزار شد
راهپیمایی یوم الله 13 آبان با حضور پرشور مردم در مریوان برگزار شد


راهپیمایی یوم الله 13 آبان با حضور # سرپرست فرمانداری ،ماموستا رستمی نماینده مردم کردستان در خبرگان رهبری ،ماموستا شیرزادی امام جمعه مریوان ،دیگر مسئولین واقشار مختلف مردم در مریوان برگزار شد

13آبان

بازدید [ 510 ]
برچسب ها