اخبار بخشداری ها

دیدار و ویزیت رایگان مرزنشینان به مناسبت هفته ناجا

دیدار و ویزیت رایگان مرزنشینان به مناسبت هفته ناجا
 دیدار سرهنگ رضایی فرمانده هنگ مرزی،  سرهنگ رستم نیا فرمانده انتظامی،  بهرامی بخشدار بخش مرکزی با مرزنشینان روستاهای مرزی ویسه،  اسکول،  سیاناو،  دره مر و پیرانشاه
این دیدار به مناسبت هفته ناجا و در راستا برسی مسائل و مشکلات مرزنشینان در مسجد روستای مرزی کانی کبود برگزار شد

گفتنی است در  دیدار مرزنشینان ویزیت رایگان این روستا ها توسط مرزبانی انجام شدبرچسب ها