اخبار

در حاشیه آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان صورت گرفت:

در حاشیه آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان صورت گرفت: اهداء لوح تقدیر از سوی مدیر کل هنرهای نمایشی آقای مهدی شفیعی به فرماندار مریوان به پاس زحمات و تلاش های مجدانه در خصوص برگزاری کیفی و کمی 12جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی
در حاشیه آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان  صورت گرفت:
در حاشیه آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان  صورت گرفت:     اهداء لوح تقدیر از سوی مدیر کل هنرهای نمایشی آقای مهدی شفیعی به فرماندار مریوان به پاس زحمات و تلاش های  مجدانه  در خصوص برگزاری کیفی و کمی 12جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی 

بازدید [ 122 ]
برچسب ها