اخبار

در اولین روز هفته ی دولت پنجشنبه 2شهریور با حضور فرماندار و هیئت همراه

در اولین روز هفته ی دولت پنجشنبه 2شهریور با حضور فرماندار و هیئت همراه و اهالی روستای میراباد آسفالت راه روستای میر اباد به طول 1200متر با اعتبار 500میلیون تومان از محل تملک دارایی ها افتتاح شد.
در اولین روز هفته ی دولت پنجشنبه 2شهریور با حضور فرماندار و هیئت همراه
در اولین روز هفته ی دولت پنجشنبه 2شهریور با حضور فرماندار و هیئت همراه و اهالی روستای میراباد آسفالت راه روستای میر اباد به طول 1200متر با اعتبار 500میلیون تومان از محل تملک دارایی ها افتتاح شد.

بازدید [ 105 ]
برچسب ها