اخبار

خیز شهرستان برای کسب اعتبار بیشتر استان جهت اشتغال جوانان مریوانی

جلسه کار گروهی توسعه اشتغال شهرستان مریوان با حضور فرماندار و روسای ادارات در سالن جلسات فرمانداری
خیز شهرستان برای کسب اعتبار بیشتر استان جهت اشتغال جوانان مریوانی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مریوان درجلسه کار گروهی توسعه اشتغال شهرستان  که به ریاست شفیعی فرماندار مریوان

درمحل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد مصوب گردید تعداد ۱۰۴ طرح توسعه روسای اداری درحوزه های گردشگری، کشاورزی ،محیط زیست ،صنعت ،ورزش ، نو بنیاد،صنایع دستی وفرهنگی آماده وجهت بررسی به کار گروهی شهرستان ارایه گردد .

محل تامین اعتبار این طرحها ازمحل برنامه اشتغال فراگیر ۲۰۰هزار میلیارد ریال کشور تامین میگردد دراین جلسه سهمیه هرکدام از ادارات برای اشتغال زایی تعین وفرماندار نیز ملاک ارزیابی روسای ادارات راجذب سهم بیشتر این اعتبارات درسطح استان اعلام وتاکید کرد هر هفته دوباردراین خصوص جلسه برگزار خواهد نمود.

بازدید [ 832 ]