اخبار

خیابان جمهوری مریوان به صورت آزمایش پیاده راه خواهد شد

شفیعی فرماندار مریوان خبر داد خیابان جمهوری مریوان سه شنبه 7آذر به صورت آزمایشی و به مدت یک روز پیاده راه خواهذد شد
خیابان جمهوری مریوان به صورت آزمایش پیاده راه خواهد شد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری مریوان شفیعی فرماندار مریوان اعلام کرد پس از یکماه کارسناسی  و استفاده از نظرات مردم ، خیابان جمهوری در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۹/۷ بصورت آزمایشی  پیاده راه خواهد شد
 ونقاط قوت و ضعف آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بازدید [ 3338 ]
برچسب ها