اخبار

حضور وبازدید سردار مسعود خرم نیا فرمانده نیروی انتظامی استان کُردستان از بازار و مراکز تجاری خرید مریوان

حضور وبازدید سردار مسعود خرم نیا فرمانده نیروی انتظامی استان کُردستان به همراه فرماندار و فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان مریوان از بازار سطح شهر و مجتمع های تجاری
حضور وبازدید سردار مسعود خرم نیا فرمانده نیروی انتظامی استان کُردستان از بازار و مراکز تجاری خرید مریوان
حضور وبازدید سردار مسعود خرم نیا فرمانده نیروی انتظامی استان کُردستان به همراه فرماندار و فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان مریوان  از بازار سطح شهر  و مجتمع های تجاری

بازدید [ 413 ]
برچسب ها