اخبار

حضور میرزایی مدیر کل شیلات استان در دفتر فرماندار

حضور میرزایی مدیر کل شیلات استان در دفتر فرماندار نشست در خصوص چگونگی بررسی و توسعه آبزی پروری در محل دریاچه سد گاران // یکشنبه 26 شهریور
حضور میرزایی مدیر کل شیلات استان در دفتر فرماندار
حضور میرزایی مدیر کل شیلات استان در دفتر فرماندار       نشست در خصوص چگونگی بررسی و توسعه  آبزی پروری در محل دریاچه سد گاران  // یکشنبه 26 شهریور

بازدید [ 121 ]
برچسب ها