اخبار

حضور مدیر کل بهزیستی استان کردستان در فرماندار ی مریوان

حضور مدیر کل بهزیستی استان کردستان " صباح قریشی" بهمراه رئیس بهزیستی مریوان " شیرکو بهمنی" در دفتر فرماندار سه شنبه 31 مرداد
حضور مدیر کل بهزیستی استان کردستان در فرماندار ی مریوان
حضور مدیر کل بهزیستی استان کردستان " صباح قریشی" بهمراه رئیس بهزیستی مریوان " شیرکو بهمنی" در دفتر فرماندار  سه شنبه 31 مرداد

بازدید [ 228 ]
برچسب ها