اخبار

حضور فرماندهی نیروی انتظامی استان کردستان سردار خرم نیا و استقبال فرماندار

حضور فرماندهی نیروی انتظامی استان کردستان سردار خرم نیا و استقبال فرماندار و هیات همراه از ایشان // پنجشنبه 6 مهر ماه
حضور فرماندهی نیروی انتظامی استان  کردستان سردار خرم نیا  و استقبال  فرماندار
حضور فرماندهی نیروی انتظامی استان  کردستان سردار خرم نیا  و استقبال  فرماندار و هیات همراه از ایشان  به روایت تصویر // پنجشنبه  6 مهر ماه  

بازدید [ 490 ]
برچسب ها