اخبار

حضور فرماندار مریوان در رادیو مریوان بمناسبت هفته دولت

شفیعی با تبریک هفته دولت به همه دولتمردان و کارکنان خدوم و همچنین تبریک روز کارمند به کارمندان ادارات مربوط در مریوان عنوان داشت: در هفته دولت با بهره برداری از 5 پروژه بزرگ شهری و بیش از 110پروژه روستایی در حوزه های مختلف اعتباری بیش از 11میلیارد و دویست میلیون تومان هزینه شده است.
حضور فرماندار مریوان در رادیو مریوان بمناسبت هفته دولت
شفیعی با تبریک هفته دولت به همه دولتمردان و کارکنان خدوم  و همچنین تبریک روز کارمند به کارمندان ادارات مربوط در مریوان  عنوان داشت: در هفته دولت با بهره برداری از 5 پروژه بزرگ شهری و بیش از 110پروژه روستایی  در حوزه های مختلف اعتباری بیش از 11میلیارد و دویست میلیون تومان هزینه شده است.                   

بازدید [ 151 ]
برچسب ها