اخبار

جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی در فرمانداری مریوان برگزار شد

جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی در فرمانداری مریوان برگزار شد


🔴 جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی شهرستان مریوان به ریاست آرتیکاس اقبال سرپرست فرمانداری مریوان و با حضور سرکار خانم قدسی مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کردستان و سایر ادارات ذی ربط در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

درابتدا  خانم قدسی عنوان کرد یکی از طرحهای وزارت کشور جهت کاهش آسیب ایجاد دفاتر تسهیل گری در مناطق حاشیه می باشد و باتوجه به پیگیرهای آرتیکاس اقبال سرپرست فرمانداری اولین مجوز دفتر تسهیل گری بعد سنندج در مریوان صادر گردید و اقبال در ادامه خواستار تعامل و همکاری با دفتر مذکور از سوی ادارات گردید و در پایان نیز آرتیکاس اقبال سرپرست فرمانداری مریوان و سرکار خانم قدسی مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کردستان از محله چهار باغ به منظور بررسی مسائل و مشکلات و ایجاد دفتر تسهیل گری به منظور توانمد سازی و توسعه این محله بازدید کردند


بازدید [ 500 ]
برچسب ها