اخبار

جلسه طرح اکرام ایتام و محسنین با موضوع هرکارمند حامی فرزند معنوی در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد

جلسه طرح اکرام ایتام و محسنین  با موضوع هرکارمند حامی فرزند معنوی در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد
جلسه طرح اکرام ایتام و محسنین  با موضوع هرکارمند حامی فرزند معنوی در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد

صبح امروز جلسه طرح اکرام ایتام و محسنین با موضوع هرکارمند حامی فرزند معنوی  به ریاست  آرتیکاس اقبال فرماندار مریوان ،و با حضور  صادقی  معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری ، بخشداران و رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره ) شهرستان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد

برچسب ها