اخبار

جلسه شورای حفاظت از اراضی منابع ملی و کشاورزی استان به میزبانی فرمانداری مریوان

جلسه شورای حفاظت از اراضی منابع ملی و کشاورزی استان به میزبانی فرمانداری مریوان با حضور آقای جوهری دادستان استان و دبیر شورای استان، آقای ذوالفقاری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ، فرماندار مریوان و روسای ادرات مرتبط و هیئت همراه // یکشنبه12 شهریور
جلسه شورای حفاظت از اراضی منابع ملی و کشاورزی استان به میزبانی فرمانداری مریوان
جلسه شورای حفاظت از اراضی منابع ملی و کشاورزی استان به میزبانی فرمانداری مریوان  با حضور آقای جوهری دادستان استان و دبیر شورای استان، آقای ذوالفقاری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ، فرماندار مریوان و  روسای ادرات مرتبط و هیئت همراه // یکشنبه12 شهریور   

بازدید [ 224 ]
برچسب ها