اخبار

جلسه رفع مشکل تامین گازوئیل ناوگان ایرانی مرز باشماق در فرمانداری مریوان برگزار شد

جلسه رفع مشکل تامین گازوئیل ناوگان ایرانی مرز باشماق در فرمانداری مریوان برگزار شد
جلسه رفع مشکل تامین گازوئیل ناوگان ایرانی  در زمان خروج از مرز بین المللی باشماق با ریاست آرتیکاس اقبال سرپرست  فرمانداری و با حضور دیگر مسولین متولیان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد 

دستور اکید اقبال سرپرست فرمانداری  به ادارات متولی بر رفع مشکل سوخت ناوگان ایرانی در مرز باشماق تا ۴۸ساعت آینده

برچسب ها