اخبار

جلسه رئیس راه وشهرسازی و مهندسین مشاور طرح کمربندی غربی مریوان و نقشه برداران پروژه با فرماندار

جلسه رئیس راه وشهرسازی و مهندسین مشاور طرح کمربندی غربی مریوان و نقشه برداران پروژه با فرماندار // دوشنبه 30 مرداد// در این جلسه در خصوص رمپ ورود و خروج فاز اول کمربندی و بررسی بار ترافیکی مسیر مورد نظر هم اندیشی ، بحث وتبادل نظر صورت گرفت.
جلسه رئیس راه وشهرسازی و مهندسین مشاور طرح کمربندی غربی مریوان و نقشه برداران پروژه با فرماندار
جلسه رئیس راه وشهرسازی و مهندسین مشاور طرح کمربندی غربی مریوان و نقشه برداران پروژه با فرماندار // دوشنبه 30 مرداد// در این جلسه در خصوص رمپ ورود و خروج فاز اول کمربندی و بررسی بار ترافیکی مسیر مورد نظر هم اندیشی ، بحث وتبادل نظر صورت گرفت.

بازدید [ 106 ]
برچسب ها