اخبار

جلسه برنامه ریزی تامین سوخت مایع زمستانی صنوف فاقد گاز سطح شهرستان مریوان برگزار شد

جلسه برنامه ریزی تامین سوخت مایع زمستانی صنوف فاقد گاز سطح شهرستان مریوان در دفتر فرمانداری برگزار شد
جلسه برنامه ریزی تامین سوخت مایع زمستانی صنوف فاقد گاز سطح شهرستان مریوان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری مریوان جلسه برنامه ریزی تامین سوخت مایع زمستانی صنوف فاقد گاز سطح شهرستان مریوان به ریاست شفیعی فرماندار این شهرستان و با حضور تعدادی از روسای اتحادیه ها و صنوف مختلف در دفتر فرماندار برگزار شد.
دراین جلسه که با حضور رئیس شرکت بخش فراورده های نفتی مریوان برگزار گردید ، مقرر شد میزان  550لیترنفت سفید به اتحادیه لوازم و تعمیرکاران اتومبیل ،  500لیتر به اتحادیه جوشکاران وفلزکاران ،و به اتحادیه های تعمییرکاران لوازم خانگی ،آریشگاه و مشاور املاک و اتحادیه های دیگر هر کدام 250 لیتر تحویل گردد تا نیاز آنان به تامین سوخت در سرمای زمستان مهیا شود.

بازدید [ 835 ]
برچسب ها