اخبار

تزریق واکسن کرونا به کادر درمان بخش مراقبت های ویژه بیمارستان فجر شهرستان مریوان

تزریق واکسن کرونا به کادر درمان بخش مراقبت های ویژه بیمارستان فجر شهرستان مریوان
تزریق واکسن کرونا به کادر درمان بخش مراقبت های ویژه بیمارستان فجر شهرستان مریوان


🔹همزمان با آغاز واکسیناسیون کرونا و ایمن سازی کادر درمان در سراسر کشور طی مراسمی با حضور آرتیکاس اقبال فرماندار مریوان، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان،امام جمعه،فرمانده سپاه ،مدیر شبکه و جمعی از مسئولین واکسن کرونا به 5 نفر از کادر درمان بخش مراقبت های ویژه بیمارستان فجر شهرستان مریوان تزریق شد.

برچسب ها