اخبار

تدوین تقویم فرهنگی شهرستان مریوان ضرورت دارد

جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان مریوان با حضور آرتیکاس اقبال سرپرست فرمانداری امام جمعه و دیگر مسولین شهرستان در سالن جلسات فرمانداری مریوان برگزار شد.
تدوین تقویم فرهنگی شهرستان مریوان ضرورت دارد

آرتیکاس اقبال:
تدوین تقویم فرهنگی شهرستان مریوان ضرورت دارد

عصر روز چهارشنبه نخستین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان مریوان به ریاست ماموستا شیرزادی امام جمعه و با حضور آرتیکاس اقبال سرپرست فرمانداری و دیگر اعضا در دفتر فرمانداری شهرستان مریوان برگزار شد.

سرپرست فرمانداری مریوان در این جلسه بر ضرورت تدوین تقویم فرهنگی شهرستان تاکید کرد و گفت: مهمترین حسن اتدوین این تقویم جلوگیری از پراکنده کاری ادارات و نهاده در برگزاری و اجرای برنامه های فرهنگی در طول سال است.
آرتیکاس اقبال درباره دیگر مزایای تدوین تقویم فرهنگی شهرستان گفت: مشخص شدن برنامه ها از ابتدای سال و انتظام و سازماندهی مطلوب آنها  دیگر مزیت است؛ 

همچنانکه هم افزایی و کار گروهی و بنابرین افزایش راندمان برنامه های فرهنگی مزیتی دیگر است.
گفتنی است به منظور تدوین تقویم فرهنگی مریوان باید تمام نهادها و ارگان های مستقر در سطح شهرستان برنامه های فرهنگی خود که قصد اجرای آنها در طول سال ۹۸ را دارند حداکثر تا ۱۰ روز دیگر به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی شهرستان مریوان مستقر در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نمایند.

برچسب ها