اخبار

‍ فرماندار مریوان در جمع اعضای شورای دور پنجم شهر برده رشه

بومی گردی و جذب گردشگر از اولویت های برنامه شورا جدید باشد

فرماندار مریوان در جمعی اعضای منتخب دوره پنجم شورای شهر برده رشه با ابراز خرسندی و مسرت از حضور انتخاب جوان و پر انرژی اعضای جدید در شورا برده رشه توسط مردم این شهر گفت: بومی گردی و جذب گردشگر از اولویت های برنامه شورادور جدید باشد. محمد شفیعی با اشاره به موقعیت ممتاز و خاص این شهر د ر کنار دریاچه زریبار و داشتن پتانسیل های لازم و بی نظیر بومی گردی و گردشگری در این شهر افزود: برای آبادنی شهر برده رشه نگاه شوراها این شهر باید ترویج گردشگری و جذب توریسم باشد. وی با تاکید براین مهم که شورای جدید باید تمام اهتمام خود را در خصوص مهاجرت معکوس و بازگشت خانواده ها از شهر مریوان به برده رشه انجام دهد، خاطر نشان کرد: با تمام قدرت از ایده های خاص گردشگری و ساختن خانه های بومی گردی حمایت و پشتیبانی خواهیم کرد.
بومی گردی و جذب گردشگر از اولویت های برنامه شورا جدید باشد
فرماندار مریوان در جمعی اعضای منتخب دوره پنجم شورای شهر برده رشه با ابراز خرسندی و مسرت از حضور انتخاب جوان و پر انرژی اعضای جدید در شورا برده رشه توسط مردم این شهر گفت: بومی گردی و جذب گردشگر از اولویت های برنامه شورادور جدید باشد.
محمد شفیعی با اشاره به موقعیت ممتاز و خاص این شهر د ر کنار دریاچه زریبار و داشتن پتانسیل های لازم و بی نظیر بومی گردی و گردشگری در این شهر افزود:  برای آبادنی شهر برده رشه نگاه شوراها این شهر باید ترویج  گردشگری و جذب توریسم باشد.
وی با تاکید براین مهم که شورای جدید باید تمام اهتمام خود را در خصوص مهاجرت معکوس و بازگشت خانواده ها از شهر مریوان به برده رشه  انجام دهد، خاطر نشان کرد: با تمام قدرت از ایده های خاص گردشگری و ساختن خانه های بومی گردی حمایت و پشتیبانی خواهیم کرد.

بازدید [ 105 ]
برچسب ها