اخبار

برندگان مسابقه امروز یکشنبه سوال مسابقه پیامکی ویژه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

برندگان مسابقه امروز  یکشنبه سوال مسابقه پیامکی ویژه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی
🔻سوال مسابقه پیامکی ویژه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی(روز یکشنبه ۹۸/۱۱/۲۷)

📌۲- بیشترین و کمترین میزان مشارکت در انتخابات  مجلس شورای  اسلامی در سطح کشور به ترتیب مربوط به کدام دوره های مجلس است.
گزینه صحیح: ج)  دورهای پنجم و هفتم

📩برندگان مسابقه امروز:
۱. خانم سلمی مرادی
۲. آقای مادح سعیدی

برچسب ها